LISA! Sprogrejser

Betingelser

 
32 72 60 02
team@lisa-sprogrejser.dk
Mandag - Fredag — 09:00 - 18:00

Almindelige Betingelser


Din reservation
Dette er betingelserne udfærdiget af LISA!, gyldig for alle reserveringer af ydelser og kurser med LISA! Reisen GmbH, (‘vi’, ‘os’, ‘LISA!’) foretaget af dig (‘kunden’, ‘kursus deltageren’) som beskrevet i LISA! Sprogrejsers katalog og på LISA! Sprogrejsers hjemmeside. Alle reserveringer er bundet af disse betingelser, der på lovlig vis bliver bindende ved bekræftelse af en kursustilmelding. LISA! reserverer retten til at afvise en tilmelding, hvis vi vurdere at den går imod kundens, firmaets eller skolens interesser. Kontrakten laves mellem kunden og LISA! Reisen GmbH, DE179611802, Tschaikowskistraße 30, 04105 Leipzig som er rejseudbyder, sælger  og ansvarlig for rejseydelsen.


Din kontrakt
Send venligst din reservationsformular til LISA! eller book online fra websiden
www.lisa-sprogrejser.dk. Kontrakten mellem LISA! og kunden er bindende for begge parter ved modtagelse af kursusbekræftelse tilsendt af LISA!


Betaling
Ved modtagelse af kursusbekræftelse betaler kunden 15% af det samlede kursusbeløb. Restbeløb skal være indbetalt senest 21 dage før kursets start. Der gives ingen erstatning, prisnedsættelser, tilbagebetaling, kredit, ekstra lektioner eller forlængelse af kurset for:

• ydelser eller service inkluderet i prisen, som der ikke er gjort brug af
• forsinket kursusstart, fravær eller tidlig afslutning på kursus/indkvartering
• lektioner brugt til niveau- og holdfordeling på kursets startdatoer
• ikke afholdt undervisning på grund af helligdage

Godkendt tilbagebetaling kan kun udbetales af den person eller det firma, som tog imod betalingen. LISA! forbeholder sig retten til at justere gebyrer som følge af ændrede valutakurser eller lovmæssigt pålagte skatter.


Skolevedtægter
Hver skole offentliggør sine egne regler og vedtægter for at sikre, at kurserne forløber planmæssigt. Kunden er forpligtet til at godkende og overholde disse vedtægter samt det pågældende lands egne love og vedtægter.

I de tilfælde, hvor LISA! accepterer en tilmelding af en kunde under minimumsalderen angivet for kurset eller en kunde under 18 år, er det dennes forældre eller værge, der er ansvarlig for vedkommendes opførsel, sikkerhed og helbred.


Andre ydelser
Hvor det står nævnt, at indkvarteringen omfatter én uge, kan dette være 6 overnatninger fra søndag til lørdag for 1 uges kursus, eller 7 overnatninger fra søndag til søndag, alt afhængigt af skolens vedtægter. Der gives ikke rabat eller tilbagebetales penge for indkvartering, der er reserveret, men ikke benyttet.

Kursusmaterialer, eksamensgebyrer, lufthavnstransfer, samt udgifter til aktiviteter og udflugter, er kun inkluderet i kursuspakken, hvor dette udtrykkeligt er angivet. LISA! dækker ikke ekstraomkostninger,som kunden måtte have til eksempelvis offentlig transport mellem skolen og indkvarteringen eller lignende.

LISA! tilbagebetaler ikke penge til kunder hvis hold bliver aflyst på grund af manglende tilmeldinger – skolen vil i dette tilfælde tilbyde kunden et passende alternativ. Er der ikke et tilstrækkeligt antal studerende til at oprette et hold, vil kunden blive tilbudt et reduceret antal privattimer. Beskrivelse af aktiviteter og udflugter, der følger med sprogkurset, er kun vejledende.


Afbestilling
Senest 21 dage inden kursusstart eller ved modtagelse af kursusbekræftelse skal det fulde kursusbeløb være betalt. Reserveringer foretaget senere end 3 uger før kursets start skal indbetales i sin helhed straks efter modtagelse af kursusbekræftelsen.

Alle andre gebyrer, f.eks. afbestillingsgebyr, skal betales ved modtagelse af faktura. Bankgebyrer skal i deres helhed betales af kunden. Indbetales kursets fulde pris ikke til LISA!s bankkonto på forfaldsdatoen anvist på bekræftelsen/fakturaen, vil restbeløbet straks blive opkrævet, og LISA! forbeholder sig retten til at afbestille kurset og afkræve kunden afbestillingsgebyr (se herunder). Du kan opsige din kontrakt med LISA! når som helst på skrift sendt til vores kontor.

Afbestillingsgebyrer er som følger :
• 60 dage eller mere før kursets begyndelse, 10%, minimum 1500 DKK
• 35 - 59 dage før kursets begyndelse, 30%, minimum 1500 DKK
• 21 - 34 dage før kursets begyndelse, 50%, minimum 1500 DKK
• 10 - 20 dage før kursets begyndelse, 60%, minimum 1500 DKK
• 4 - 9 dage før kursets begyndelse, 70%, minimum 1500 DKK
• Op til 3 dage før kursets begyndelse, 90%, minimum 1500 DKK

Afbestillingsgebyr for studieture, med mindre andet er aftalt:
• 60 dage eller mere før kursets begyndelse, 20
• 35 - 60 dage før kursets begyndelse, 30%
• 6 - 34 dage før kursets begyndelse, 50%
• Op til 5 dage, 95%

Ved udeblivelse og manglende opsigelse af kontrakt tilbageholder LISA! det fulde beløb. Sidste dag for modtagelse af afbestilling er fredagen inden kursusstart.


Anden person i dit sted
Frem til kursets start er det muligt at sende en anden person i dit sted. LISA! forbeholder sig retten til at afvise denne person, hvis vedkommende ikke opfylder kursuskravene eller andre vedtægter. Der betales et administrationsgebyr på 600 DKK. Ønskes der andre former for ydelser, f.eks lufthavnstransfer eller andet, der ikke er inkluderet i prisen, vil gebyrer for disse blive opkrævet separat.


Reservationændringer
Ændringer mht. kursusdatoer og indkvartering kan foretages op til 14 dage før kursets start mod et gebyr på 300 DKK. Ændringer senere end 14 dage før kursusstart udløser et administrationsgebyr på 750 DKK.


Opsigelse fra LISA!s side
Efterkommer en kunde ikke betingelserne udfærdiget af vore skoler, forbeholder LISA sig retten til at afbryde kontrakten med øjeblikkelig virkning (f. eks. i tilfælde af dårlig behandling af personale eller kursusdeltagere, racisme, brug af euforiserende stoffer, osv.). Kursusgebyr vil ikke blive refunderet, og evt. ekstra gebyrer, f.eks. yderligere lufthavnstransfer, påføres kundens egen regning. Kunden har ikke ret til erstatning for ydelser, som kunden har bestilt og alligevel ikke ønsker at gøre brug af.


Garanti
Måtte du finde uregelmæssigheder i servicen udbudt af LISA, skal du gøre LISA! opmærksom på dette under dit ophold, og LISA! vil hurtigst muligt rette op på uregelmæssigheder, der måtte forekomme. Klager, der foretages efter kursets afslutning, vil ikke blive behandlet. LISA! forbeholder sig retten til at fastsætte en passende erstatning.


Pas, visum, told og helbredsrestriktioner
Det er til enhver tid kundens ansvar at beside gyldige rejsedokumenter som pas og eventuelt visum samt eventuelle lovpligtige forsikringer for indrejse i det/de pågældende lande. Alle der er visumpligtige skal underette LISA! ved booking og det er alene kundens ansvar at søge og opnå visum. Ethvert afslag på visum eller nægtet indrejse i et land er fuldt ud kundens ansvar. Får kunden afslag på visum efter at have søgt vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, dog fratrækkes et administrationsgebyr på 1500 DKK. Yderligere anbefales det at man kontakter sin læge for eventuelle nødvendige vacciner.


Forsikring
LISA!, samme firmas repræsentanter og personale kan ikke gøres ansvarlige for tabte ejendele, sygdom eller skade forårsaget af eller på andre personer eller andres ejendom. Kunden er selv ansvarlig for at sikre sig mod lignende skader, samt at forsikre sig mod manglende evne til at deltage i et kursus, f.eks. pga. Sygdom eller andre udgifter ved evt. sygdom. LISA! forbeholder sig retten
til at nægte at modtage reserveringer fra kunder, som ikke er i besiddelse af en passende forsikring. Vi anbefaler på det kraftigste vore kunder at bestille rejseforsikring og afbestillingsforsikring gennem LISA!. Kunder, der selv sørger for forsikring, må på forlangende kunne dokumentere anden tilstrækkelig forsikring.


Uundgåelige omstændigheder
LISA! og samme firmas repræsentanter kan ikke drages til ansvar for ydelser, der ikke kan tilbydes grundet force majeure, f.eks. krig, borgerkrig, strejke, naturkatastrofer eller andre hændelser uden for vores kontrol.


Validitet af Betingelser
Disse betingelser er gyldige fra 7. april 2011. Alle retsspørgsmål, skal bedømmes efter loven i sælgerens land. LISA! er registreret i Rejsegarantifonden, reg. nr. 1686 og alle kunder er sikret mod konkurs af LISA! Reisen GmbH, DE179611802, Tschaikowskistraße 30, 04105 Leipzig som er ansvarlig rejseudbyder.

 

Gratis rådgivning
Send

Thank you for your inquiry.

Your inquiry has been received. We will respond as soon as possible.

Your inquiry number is .